Beursexpres
RSS op Beursexpres
25-11-2016 PDF
aanbieding
 
omslagverhaal van deze week
Rode cijfers Accsys vallen slecht
FONDS: ACCSYS TECHNOLOGIES
22-11-2016

Het Britse houtveredelingsbedrijf Accsys Technologies, dat in gebroken boekjaren rapporteert die steeds van april tot en met maart lopen, heeft een halfjaar achter de rug waarin het operationeel terug in de rode cijfers is beland en helemaal onderaan de streep een flink verlies van 3,2 miljoen euro (4 eurocent per aandeel) heeft geleden. Vorig boekjaar was juist bijna het breakeven punt bereikt en operationeel al gepasseerd. De terugslag in de resultaten is op de beurs slecht gevallen, in een periode waarin Accsys volop bezig is met twee grote zaken die bepalend zijn voor de toekomst van het bedrijf.
lees verder >>>

Macro-economische agenda overige actualiteiten
02-12-2016
Macro-economische agenda voor volgende week (week 49).
lees verder >>>

Laatste gooi bpost naar PostNL
FONDS: POSTNL
01-12-2016
Met een naar eigen zeggen finaal bod heeft bpost een nieuw overnamevoorstel op tafel gelegd in de hoop dat PostNL ditmaal wel overstag zal gaan. Het nieuwe bod komt momenteel neer op 5,75 euro per aandeel, op zich maar een dubbeltje hoger dan de vorige keer. De gedaalde koers van het aandeel bpost had het vorige bod echter minder waard gemaakt, en de echte verandering zit in het met 37,6 eurocent verhogen van het cashgedeelte waar het bod verder uit 0,1202 nieuwe aandelen bpost blijft bestaan. Bij de tot nog toe mislukte pogingen gaat het echter bepaald niet alleen om prijs.
lees verder >>>

Infrastructuur in het middelpunt
overige actualiteiten
30-11-2016
Na zeven jaar van monetaire stimulansen door de verschillende centrale banken, lijkt het erop dat de overheden nu fiscale stimulansen gaan gebruiken om de economieën doeltreffender aan te jagen. Zeker na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump ziet het er naar uit dat onder aanvoering van de VS met name de infrastructuur van het nieuwe pakket van maatregelen gaat profiteren.
lees verder >>>

Unilever denkt winstgevendheid sneller te kunnen blijven verbeteren
FONDS: UNILEVER
30-11-2016
Op de jaarlijkse beleggersbijeenkomst heeft Unilever laten weten dat de onderliggende operationele marge de komende jaren sneller kan verbeteren dan de afgelopen jaren het geval is geweest. Waar ook de cashflow nog sterker kan worden, denkt het concern meer te kunnen blijven groeien dan de markten waarin het actief is als prioriteit die niet is veranderd.
lees verder >>>

Financiële agenda
overige actualiteiten
29-11-2016
Financiële agenda.
lees verder >>>

Nog zelfde liedje bij RoodMicrotec
FONDS: ROODMICROTEC
28-11-2016
RoodMicrotec verwacht dit jaar wel een groei van de omzet, maar minder hoog dan eerder was aangegeven. Ondanks deze omzetwaarschuwing blijft de kleine speler in de chipindustrie wel vasthouden aan de verwachting dat de omzet in 2020 ongeveer driekwart hoger zal liggen dan in 2015.
lees verder >>>

Update TAexpres
overige actualiteiten
25-11-2016
In de rubriek ‘TAexpres’ staan wij vandaag kort stil bij de technische conditie van de AEX index, ABN Amro, Accell, Accsys, Ahold Delhaize, ArcelorMittal, ASR, ForFarmers, ING, Pharming en Royal Dutch Shell. U kunt ‘TAexpres’ terugvinden onder het menu ‘Technische Analyse’. Onder dit menu is ook een toelichting op de gehanteerde begrippen beschikbaar.
lees verder >>>

Opvallend sterk kwartaal ForFarmers FONDS: FORFARMERS
24-11-2016
ForFarmers heeft een trading update over het derde kwartaal naar buiten gebracht waarin op zich helemaal geen cijfers worden gegeven, maar waaruit toch kan worden opgemaakt dat het inmiddels een half jaar op de Amsterdamse beurs genoteerde veevoederbedrijf in die periode sterk gepresteerd heeft. Van de vier landen waar het bedrijf opereert is het Verenigd Koninkrijk nog steeds in dubbel opzicht – dus niet alleen maar door het gedaalde Britse pond – de dissonant in het geheel, maar ForFarmers blijkt de tegenwind in dat land opvallend goed het hoofd te hebben kunnen bieden.
lees verder >>>

Macro-economische agenda overige actualiteiten
23-11-2016
Macro-economische agenda voor volgende week (week 48).
lees verder >>>

Uitgestelde verwatering Pharming
FONDS: PHARMING
21-11-2016
De laatste maanden is Pharming druk in de weer geweest met het optuigen van de financiering in verband met het terugkopen van de Noord-Amerikaanse rechten op Ruconest, een in eerste instantie $60 miljoen kostende deal die na afronding gaat zorgen dat de gehele verkoopopbrengst van dat middel tegen erfelijk angio-oedeem (HAE) op de verreweg belangrijkste markt kan worden bijgeschreven waar dat nu nog 30% is en die winstgevendheid in één klap dichtbij moet brengen. Anders dan de insteek in eerste instantie, heeft het bedrijf naast een reguliere lening vooral gekozen voor converteerbare obligaties als tussenvorm waardoor de claimemissie voor de zittende aandeelhouders uiteindelijk slechts een beperkte omvang heeft gekregen.
lees verder >>>

Macro-economische agenda overige actualiteiten
18-11-2016
Macro-economische agenda voor volgende week (week 47).
lees verder >>>

Cijferdebuut Ahold Delhaize kan niet bekoren
FONDS: AHOLD DELHAIZE
17-11-2016
Ahold Delhaize heeft voor het eerst als fusiebedrijf cijfers naar buiten gebracht. Hoewel daardoor wat lastiger te vergelijken zijn die derdekwartaalcijfers niet bepaald verrassend te noemen, al blijven ze wel iets achter bij de verwachtingen in de markt. De tegenvaller is wat dat betreft vooral in de Verenigde Staten te vinden, waar meer dan 60% van de omzet wordt behaald en de marktomstandigheden met dalende prijzen (als deflatoire omgeving in de foodsector) en stevige concurrentie het lastigst zijn.
lees verder >>>

Uitverkoop Accell
FONDS: ACCELL GROUP
16-11-2016
Beleggers hebben het aandeel Accell laten vallen na de trading update over het derde kwartaal waarin de fietsenfabrikant de winstverwachting voor het gehele jaar naar beneden heeft moeten bijstellen. Door de tegenvallende zomer heeft Accell Group aan het einde van het fietsseizoen meer kortingen moeten verstrekken, wat het resultaat in het derde kwartaal – zonder dat dit nader wordt gekwantificeerd – heeft gedrukt. Over het gehele jaar genomen wordt nu nog maar een winst rond het niveau van vorig jaar verwacht. Voor de omzet wordt wel nog steeds een stijging voorzien, zoals het daar met verdere groei ondanks dalingen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in het derde kwartaal niet aan heeft gelegen.
lees verder >>>

2017 – het jaar van groei, aldus NN IP
overige actualiteiten
16-11-2016
Politieke onzekerheid zal in 2017 een bovenliggend thema zijn op de financiële markten, maar dit hoeft niet schadelijk te zijn voor de reële economie. In haar vooruitzichten voor 2017 gaat NN Investment Partners (NN IP) zelfs uit van een lichte verbetering van het mondiale groeimomentum. De schokgolven als gevolg van de enorme bewegingen in de grondstoffenprijzen en wisselkoersen verdwijnen langzaam naar de achtergrond. De neerwaartse druk hiervan op de winstgroei neemt af en NN IP verwacht dat een sterkere wereldwijde vraag en hogere olieprijzen de winsten zullen ondersteunen.
lees verder >>>

Kolenprijs zit ArcelorMittal dwars, Trump niet (update)
FONDS: ARCELOR MITTAL
14-11-2016
ArcelorMittal heeft een kwartaal achter de rug dat ondanks een negatief seizoenspatroon winstgevender is geweest dan het voorafgaande tweede kwartaal, afgezien van een grote eenmalige bate die toen kon worden geboekt, en vooral veel beter is verlopen dan een jaar geleden. Operationeel blijft de winst echter wel iets – een kleine 2% – achter bij wat analisten gemiddeld genomen van tevoren hadden ingeschat en belangrijker dan dat verwacht de staalreus in het nu lopende vierde kwartaal minder winstgevend te zijn dan in het net afgelopen derde kwartaal. Dat komt door de snelle stijging de laatste tijd van de kolenprijs, als net opgestoken tegenwind die zich in combinatie met lagere Amerikaanse staalprijzen zal laten voelen. Tenminste als beeld bij de kwartaalcijfers en door het met vertraging doorwerken van de eerdere terugval van die prijzen, want nog geen dag later is met de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen meteen het nodige veranderd.
lees verder >>>

Shell sterker dan olieprijs (update)
FONDS: ROYAL DUTCH SHELL
14-11-2016
Royal Dutch Shell heeft in het derde kwartaal veel beter gepresteerd dan in de markt was verwacht, en belangrijker vooral ook veel beter dan eerder dit jaar. De resultaten zijn zelfs beter dan een jaar geleden, met bijvoorbeeld ook een stijging van de voor voorraadeffecten en bijzondere posten geschoonde nettowinst. Per aandeel is die winst waar binnen de sector vooral naar wordt gekeken echter nog wel gedaald, nog in verband met de overname van BG waar voor een groot deel in aandelen voor is betaald. Met BG is meteen een belangrijke reden genoemd waarom de resultaten nu zo zijn verbeterd: een vlotte integratie en kosten die ondanks de overname toch zijn gedaald. Ondertussen blijft de olieprijs echter de grote onzekere factor. Beter kan dat niet worden geïllustreerd dan hoe de bemoedigende cijfers op de beurs zijn ontvangen, waarbij alle aandacht al snel naar de weer fors onder druk gekomen olieprijs is verlegd. Een kleine week na de cijfers heeft Shell ook nog een beleggersdag in New York gehouden, toepasselijk genoeg op de dag van de Amerikaanse verkiezingen.
lees verder >>>

Huishoudelijke mededeling overige actualiteiten
11-11-2016
Momenteel kampen wij helaas met technische storingen. Slechts een deel van onze website is voor u bereikbaar. Dat ligt dus niet aan uw browser. Zodra u bovenaan deze pagina weer de gebruikelijke koersinformatie ziet verschijnen, zal u weer de beschikking over de gehele site hebben. Waar hard wordt gewerkt om dat probleem op te lossen, hebben wij ook de deadline van ons blad moeten verplaatsen. De digitale versie van ons blad zal niet zoals gepland vandaag verschijnen en de gedrukte versie zal daardoor ook later dan gebruikelijk verschijnen. Wij bieden onze welgemeende excuses aan voor het ongemak dat dit kan veroorzaken en hopen op uw begrip. Directie Beursexpres
lees verder >>>

Macro-economische agenda overige actualiteiten
11-11-2016
Macro-economische agenda voor volgende week (week 46).
lees verder >>>

Amerikanen kiezen Trump in Witte Huis
Valentijn van Nieuwenhuijzen (NN IP)
overige actualiteiten
09-11-2016
Opnieuw blijken de opiniepeilingen er naast te hebben gezeten: Donald Trump heeft een verrassende overwinning behaald in de Amerikaanse verkiezingen. Met direct negatieve gevolgen voor aandelenmarkten, de Mexicaanse peso en de Amerikaanse dollar. “Cruciaal is nu of Trump zich zal gaan gedragen als een populistische president of een pragmatische koers gaat varen”, stelt Valentijn van Nieuwenhuijzen, beleggingsstrateeg en hoofd Multi-Asset van NN Investment Partners. “Zo’n pragmatische koers zal echter pas na enige tijd zichtbaar worden en de nabije toekomst zal daarom vooral worden gekenmerkt door politieke onzekerheid.”
lees verder >>>

Kolenprijs zit ArcelorMittal dwars
FONDS: ARCELOR MITTAL
08-11-2016
ArcelorMittal heeft een kwartaal achter de rug dat ondanks een negatief seizoenspatroon winstgevender is geweest dan het voorafgaande tweede kwartaal, afgezien van een grote eenmalige bate die toen kon worden geboekt, en vooral veel beter is verlopen dan een jaar geleden. Operationeel blijft de winst echter wel iets – een kleine 2% – achter bij wat analisten gemiddeld genomen van tevoren hadden ingeschat en belangrijker dan dat verwacht de staalreus in het nu lopende vierde kwartaal minder winstgevend te zijn dan in het net afgelopen derde kwartaal. Dat komt door de snelle stijging de laatste tijd van de kolenprijs, als net opgestoken tegenwind die zich in combinatie met lagere Amerikaanse staalprijzen zal laten voelen.
lees verder >>>

Lucas Bols (02-12-2016)
Lucas Bols and Rémy Cointreau establish Passoã joint venture.

Boskalis (02-12-2016)
Boskalis verkoopt belang in SMIT Amandla Marine.

TomTom (01-12-2016)
TomTom extends multi-year deal with MapQuest.

Besi (01-12-2016)
BE Semiconductor Industries N.V. Places € 125 Million Senior Unsecured Convertible Bond.

Galapagos (30-11-2016)
Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrants.

Bam Groep, Koninklijke (30-11-2016)
BAM vernieuwt revolverende kredietfaciliteit met verbeterde voorwaarden tot in 2022.

Accell (30-11-2016)
Managementstructuur Accell Group verder versterkt.

Aalberts (29-11-2016)
Aalberts Industries acquires innovative leader in mechanical groove systems.

Galapagos (29-11-2016)
Galapagos start Fase 1 studie met cystic fibrosis medicijn GLPG2737.

Aegon (29-11-2016)
Aegon to appoint Matthew Rider as CFO.

RoodMicrotec (28-11-2016)
Omzetgroei hoger dan groei halfgeleidermarkt door sterke orderportefeuille.

Boskalis (25-11-2016)
Boskalis verwerft EUR 120 miljoen contract voor uitbreiding van olieterminal in Brazilië.

Heijmans (25-11-2016)
In goed overleg met de Raad van Commissarissen heeft CEO Bert van der Els besloten om na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 april 2017 af te treden als lid van de Raad van Bestuur.

Kardan (24-11-2016)
Q3 AND FIRST 9M OF 2016 RESULTS KARDAN N.V.

Galapagos (24-11-2016)
Galapagos opgenomen in Stoxx Europe 600 Index.Colofon

 
Jaargang 47
 
Uitgave van Beursexpres B.V.
Algemeen directeur: Jan Nab
Redactie: Jeroen G. Dekker (hoofdredacteur) 06-51221469
Columnisten:

P. v.d. Plas, R. Kerstens, Ben Steinebach,

 J.J.A. Leenaars.

Email redactie: redactie@beursexpres.nl
 
Technische ondersteuning:
Keyword Info Systems
Netexpo
Citigate First Financial

Opgave en vragen over abonnementen:
Abonnementenland
Postbus 20
1910 AA Uitgeest
Tel. 0900-ABOLAND of  0900-226 52 63
€ 0,10 per minuut
Fax 0251-31 04 05
Site: www.bladenbox.nl  voor abonneren of www.aboland.nl voor adreswijzigingen en opzeggingen.

Beëindigen abonnement:
Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk)
dienen 8 weken voor afloop van de
abonnementsperiode in bezit te zijn van ABOLAND.
Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan en lopen automatisch door tenzij 8 weken voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd.
Nieuwe opgaven telefonisch, per e-mail, briefkaart of brief.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Bankrekening: Beursexpres B.V.
NL76ABNA0561294445
 
Jaarabonnementen:
Top abonnement  www.beursexpres.nl inclusief toezending van
het blad Beleggings Expres: per jaar € 199,00 (Benelux).
halfjaar € 115,00, kwartaal € 59,00
 
Uitsluitend digitaaljaarabonnement op
www.beursexpres.nl  € 119,00
halfjaar € 79,00, kwartaal € 49,00.
Losse nummers: euro 4,25 excl. verzendkosten .

www.beursexpres.nl rest Europa inclusief toezending van het blad
Beleggings Expres: € 220,00
Buiten Europa: € 299,00
buiten Europa luchtpost € 499,00
 
Gehele of gedeeltelijke overneming van de inhoud uitsluitend met toestemming van de uitgever.
Beurs Expres/Beleggings Expres bevat informatie waaraan grote zorg is besteed.
De uitgever, redactie en medewerkers kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de gepubliceerde adviezen en informatie.
 
Alle artikelen © Beursexpres B.V.

Gegeven adviezen en koersdoelen gelden voor een periode van 12 maanden. Redactieleden vermelden eigen posities in besproken fondsen. Bij de charts herkent u dit aan de plaatsing van een * bij de grafiek. Andere redactieleden dan de auteur kunnen posities in het fonds hebben. Adviezen zullen met enige regelmaat voorbeurs gegeven worden.


Disclaimer. Gegevens en informatie op deze website zijn ontleend uit betrouwbaar te achten bronnen. Financieel weekblad Beleggings Expres en Beursexpres en bevatten informatie en adviezen die met de meeste zorgvuldigheid zijn samengesteld. Beleggings Expres BV en de bij deze uitgaven betrokken redactie en medewerkers kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie en adviezen. Bij het schrijven van optieposities loopt u een risico dat groter kan zijn dan uw inleg. Bij risicovolle posities adviseren wij nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur. Ook bij het innemen van zogenaamde spreads (gelijktijdig kopen en verkopen van putopties of callopties) kan men een onevenredig hoog risico lopen, met name met betrekking tot marginverplichtingen.