Beursexpres
RSS op Beursexpres
17-03-2017 PDF
aanbieding
 
omslagverhaal van deze week
ForFarmers maakt zich meteen waar
FONDS: FORFARMERS
14-03-2017

Hoewel bepaald niet spectaculair heeft ForFarmers ook het afgelopen jaar weer winstgroei weten te boeken. Toch best wel opmerkelijk omdat 2016 niet alleen het jaar is geweest waarin de gang naar de Amsterdamse beurs is gemaakt, maar ook een jaar waarin het veevoerbedrijf meteen te maken heeft gekregen met dubbele tegenwind in het Verenigd Koninkrijk uiteraard onder andere door het Brexit-referendum en het hard gedaalde Britse pond. Laat dat na Nederland waar de wortels van ForFarmers liggen nu juist het belangrijkste land voor het bedrijf zijn waar bijna een derde van al het voer wordt verkocht. Met daar ook nog eens de lastigste marktomstandigheden heeft dat dus enigszins voor een stress test gezorgd, die het bedrijf met vlag en wimpel heeft doorstaan. Niet alleen getuige de desondanks toch verder gestegen winst, want een sterke cashflow heeft voor een nog riantere financiële positie gezorgd waar het bedrijf toch al meer dan cash dan schulden had. Naast een wat hoger dividend komt dat aandeelhouders op een wat minder directe manier ten goede door de eigen aandelen die ForFarmers de komende anderhalf jaar wil gaan inkopen, zonder dat dit verdere overnames die voor extra groei kunnen gaan zorgen in de weg staat.
lees verder >>>

De ECB moet nog lang niet op de rem trappen
Auteur: Willem Verhagen (NN IP)
overige actualiteiten
29-03-2017
De reactiefunctie van de centrale banken van de G3 kwam in de afgelopen jaren kort gezegd neer op een zeer onderkoelde reactie op een verbetering in de cijfers. Dit komt vooral doordat deze centrale banken een sterkere positieve feedbackloop willen creëren, waarbij de combinatie van stijgende nominale groei, lage nominale rentes en een soepel financieel klimaat leidt tot een steeds sterker groeimomentum.
lees verder >>>

AkzoNobel gaat voor eigen koers
FONDS: AKZONOBEL
28-03-2017
De laatste tijd is het ook bij AkzoNobel alle hens aan dek geworden, in een situatie die natuurlijk meteen heeft doen denken aan de ontwikkelingen kort daarvoor bij Unilever. Naast veel overeenkomsten zijn echter ook de nodige verschillen, zoals dat in dit geval de Amerikaanse belager – concurrent PPG – nog bepaald niet is afgehaakt. Waar AkzoNobel niet wil worden overgenomen is de druk van de aandeelhouders uiteraard wel toegenomen, en zoals voor de hand lag zal het verf-, coatings- en speciaalchemieconcern binnenkort de plannen hoe op eigen kracht verder te gaan en nog meer aandeelhouderswaarde te ontsluiten uit de doeken doen. Toepasselijk genoeg zijn de eerstekwartaalcijfers die dan tegelijkertijd zullen worden gegeven naar voren geschoven.
lees verder >>>

Macro-economische agenda overige actualiteiten
27-03-2017
Macro-economische agenda voor deze week (week 13).
lees verder >>>

Kardan blijft worstelen
FONDS: KARDAN
24-03-2017
Het in Tel Aviv en in Amsterdam genoteerde Kardan heeft het afgelopen jaar weer fors verlies geleden. Het bedrijf gaat vooral nog steeds gebukt onder de zware schuldenlast. Naast de hoge rentelasten die daarmee moeten worden opgehoest, gaat het na een paar jaar respijt dat met de obligatiehouders werd uitonderhandeld inmiddels ook weer om de aflossingen op die schuld waar steeds het verkopen van bezittingen aan te pas moet komen.
lees verder >>>

Saga rond TMG houdt aan
FONDS: TELEGRAAF
23-03-2017
Telegraaf Media Groep (TMG) was, is en blijft voorlopig nog een verhaal apart, met als rode draad hoe het bedrijf in de greep is van dominante aandeelhouders die niet met elkaar door één deur kunnen. In de strijd die dit jaar is losgebarsten is typerend hoe de rechter er inmiddels al voor de eerste keer aan te pas is gekomen. Het Talpa van John de Mol heeft van de Ondernemingskamer nul op het rekest gekregen, maar is daarna gewoon doorgegaan met het stukje bij beetje uitbreiden van het belang in TMG door aandelen op de beurs te kopen.
lees verder >>>

Flink hoger dividend Coca-Cola European Partners
FONDS: COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
21-03-2017
Coca-Cola European Partners (CCEP) heeft nu voor het eerst als vorig jaar in mei ontstaan en daarna meteen onder andere op de Amsterdamse beurs komen te staan fusiebedrijf jaarcijfers naar buiten gebracht. Juist omdat het bedrijf pas bijna halverwege het jaar is ontstaan door de fusie tussen Coca-Cola Enterprises, het Spaanse Coca-Cola Iberian Partners en het Duitse Coca-Cola Erfrischungsgetränke zijn die cijfers niet rechttoe rechtaan. Verrassend kunnen ze niet worden genoemd, maar wel goed met onderliggend een winstgroei van 13%. Eigenlijk valt vooral op hoe het dividend, dat steeds per kwartaal wordt uitgekeerd, nu flink is verhoogd.
lees verder >>>

Afscheid van de Britten
overige actualiteiten
20-03-2017
Het hoge woord is er uit. Na alle juridische en parlementaire hobbels zal de regering May op 29 maart artikel 50 activeren, wat het begin betekent van de Britse onderhandelingen met de EU om de unie te verlaten. Slechts vier dagen na het vieren van de 60ste verjaardag van de Europese Unie (inclusief haar voorlopers) zal het Verenigd Koninkrijk het eerste en hopelijk laatste land zijn dat de unie gaat verlaten.
lees verder >>>

Beter Bed moet tij in Duitsland nog zien te keren
FONDS: BETER BED
20-03-2017
Beter Bed heeft een jaar achter de rug waarin Duitsland de grote dissonant in het geheel is geweest en waarin ook op verschillende terreinen meer kosten zijn gemaakt. Bij de jaarcijfers blijkt de winst nog iets harder te zijn gedaald dan waar eerder rekening mee kon worden gehouden, door een afschrijving van 1,0 miljoen euro op de voorraden. Daardoor valt ook het dividend iets tegen. Dit nieuwe jaar gaat het om hoe de beddendetaillist het tij in Duitsland denkt te kunnen keren en juist de vruchten wil plukken van de extra kosten die in de afgelopen paar jaar zijn gemaakt, met het laatste veel meer een knop waar het bedrijf zelf aan kan draaien.
lees verder >>>

Macro-economische agenda overige actualiteiten
17-03-2017
Macro-economische agenda voor komende week (week 12).
lees verder >>>

Update TAexpres
overige actualiteiten
16-03-2017
In de rubriek ‘TAexpres’ staan wij vandaag kort stil bij de technische conditie van de AEX index, Accell, AkzoNobel, Arcadis, Boskalis, ForFarmers, KPN, Takeaway.com, Telegraaf Media Groep, TKH Group en Vastned. U kunt ‘TAexpres’ terugvinden onder het menu ‘Technische Analyse’. Onder dit menu is ook een toelichting op de gehanteerde begrippen beschikbaar.
lees verder >>>

Takeaway.com timmert nog volop aan Duitse weg
FONDS: TAKEAWAY.COM
15-03-2017
Aan het begin van dit jaar had Takeaway.com in een trading update al laten weten dat de groei in het vierde kwartaal, dus net na de beursgang eind september, zelfs was versneld en nu is dat gevolgd door de eerste jaarcijfers als beursgenoteerd bedrijf. Die zijn niet echt verrassend te noemen, met helemaal onderaan de streep een opgelopen verlies door hoe Takeaway.com nog druk bezig is te proberen om het succes in Nederland over de grens uit te rollen en marketingkosten daarbij nog de boventoon voeren.
lees verder >>>

Financiële agenda
overige actualiteiten
13-03-2017
Financiële agenda.
lees verder >>>

Macro-economische agenda overige actualiteiten
13-03-2017
Macro-economische agenda voor deze week (week 11).
lees verder >>>

Accell nieuwe fase in
FONDS: ACCELL GROUP
10-03-2017
Accell Group is het afgelopen jaar verder gegroeid en heeft daarmee voor het eerst in het bestaan de grens van 1 miljard euro aan omzet weten te passeren. Een mijlpaal om even bij stil te staan, met name ook om te zien hoe de fietsenfabrikant onder leiding van René Takens die al sinds 1999 als CEO aan het roer staat is uitgebouwd. Na 18 jaar trouwe en vooral succesvolle dienst zal hij binnenkort, op de aandeelhoudersvergadering van volgende maand, aftreden en dat roer overdragen. Niet alleen een personele wijziging, want tegelijkertijd met de jaarcijfers heeft Accell een aangescherpte strategie uit de doeken gedaan met onder andere als doel om de komende vijf jaar naar een omzet van 1,5 miljard euro door te groeien. Het bedrijf gaat dus een nieuwe fase in, en waar de koers na de jaarcijfers vrijwel meteen het vorig jaar in augustus neergezette all-time high (23,67) heeft aangetikt gaat het eigenlijk om de vraag of dat wellicht ook voor het aandeel zou kunnen opgaan.
lees verder >>>

Winst Boskalis voorlopig nog onder druk
FONDS: BOSKALIS
09-03-2017
Eigenlijk meteen zo van belang als niet achteruit maar juist vooruit wordt gekeken, zijn de resultaten van Boskalis pas vorig jaar echt onder druk komen te staan. Door de zeer forse afboekingen die het concern al een maand eerder bekend had gemaakt en die voor een belangrijk deel betrekking hebben op het in 2013 overgenomen Dockwise, is het afgelopen jaar helemaal onderaan de streep zelfs flink verlies geleden. Dat wil echter niet zeggen dat aandeelhouders het zonder dividend zouden moeten doen, want bij de bepaling daarvan zijn die afboekingen buiten beschouwing gelaten waarbij het ook helpt dat Boskalis de voorlopig nog moeilijke tijden mede dankzij de verkoop van het belang in Fugro ingaat met meer cash dan schuld. Wel moeten zij met minder dividend genoegen nemen, door hoe de winst ook zonder die afboekingen flink onder druk is komen te staan waarbij het einde nog niet in zicht is.
lees verder >>>

Hoog spel bij TMG
FONDS: TELEGRAAF
07-03-2017
Het nieuws stapelt zich bij Telegraaf Media Groep (TMG) in hoog tempo op, maar tegelijkertijd is eigenlijk ook wezenlijk juist niet zoveel veranderd. Het bedrijf had toch al langer te maken met twee nogal dominante grootaandeelhouders, en al zijn daar wat mutaties geweest met de entree van Mediahuis en het op de voorgrond verschijnen van John de Mol en Talpa is de laatste tijd nog duidelijker geworden hoe die niet echt door één deur konden en kunnen. Wat naast de impasse die dat veroorzaakt wél is veranderd is dat bij de overnamestrijd inmiddels eenvoudigweg de nodige tijd is verstreken, waardoor partijen steeds meer kleur hebben moeten bekennen.
lees verder >>>

Beleggen in China blijft kansrijk overige actualiteiten
06-03-2017
Er wordt al lang en veel over de Chinese economie geschreven en de laatste jaren worden sommige analisten in toenemende mate bezorgd. Men wijst dan op de schulden, onroerend goed bubbels, het politieke systeem, overcapaciteit en een verminderde groei.
lees verder >>>

Macro-economische agenda overige actualiteiten
03-03-2017
Macro-economische agenda voor komende week (week 10).
lees verder >>>

Bijna schoon schip voor Fugro
FONDS: FUGRO
01-03-2017
Eind vorig jaar had Boskalis het belang in Fugro al tot iets onder de 10% teruggebracht, en nu is tegen dezelfde prijs (14,50 euro) en vooral ook iets eerder dan eigenlijk mocht worden verwacht gezien de lock-up periode van 90 dagen die toen is afgesproken dat resterende pakket aandelen helemaal verkocht. Die onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers is nog geen week na de jaarcijfers van Fugro en ruim een week voor de jaarcijfers van Boskalis. Het afgelopen jaar weer fors moeten ingrijpen om de belabberde marktomstandigheden nog enigszins het hoofd te kunnen bieden en nu definitief verlost van zijn belager is het bij Fugro vooral wachten of die marktomstandigheden nu inderdaad hun dieptepunt aan het naderen zijn.
lees verder >>>

Aalberts groeit stug door FONDS: AALBERTS
28-02-2017
Het aandeel Aalberts Industries heeft het de laatste maanden prima gedaan, als structurele groeier in de toch wat cyclischere hoek ook niet zo vreemd gezien de tweedeling die zich toen op de beurs heeft afgetekend. Enigszins typerend is hoe de jaarcijfers van de industriële toeleverancier nu op de beurs zijn ontvangen. Bij opening heeft de koers eerst nog even wederom een nieuw all-time high neergezet, om daarna echter al snel in het rood te duiken. Die ontvangst op de beurs zegt eigenlijk meer dan hoe het bedrijf het heeft gedaan.
lees verder >>>

Akzo Nobel (28-03-2017)
AkzoNobel gaat nieuwe strategie en bijgewerkte financiële richtlijnen presenteren tijdens investeerdersbijeenkomst op 19 april 2017.

Arcadis (23-03-2017)
Arcadis werkt met technisch advies mee aan de versterking van de Houtribdijk.

Kardan (23-03-2017)
2016 RESULTS KARDAN N.V.

Akzo Nobel (22-03-2017)
AkzoNobel rejects second unsolicited proposal from PPG.

Acomo (22-03-2017)
Acomo announces that it has agreed in principle with the shareholders of Delinuts B.V. to acquire a 100% share in this Dutch family business.

Gemalto (22-03-2017)
Gemalto revises 2017 financial outlook.

Galapagos (22-03-2017)
Galapagos start Fase 1 studie met CF medicijn GLPG3067.

TomTom (21-03-2017)
TomTom and GEVAS software enable cutting-edge traffic management in Frankfurt and Düsseldorf.

Altice (21-03-2017)
Altice acquires Teads, the No. 1 online video advertising marketplace in the world.

Bam Groep, Koninklijke (21-03-2017)
BAM verwerft opdracht voor bouw en renovatie van Britse treindepots.

Beter Bed (17-03-2017)
Netto-omzet stijgt met 6,5% naar € 410,5 miljoen. EBITDA daalt naar € 37,5 miljoen (2015: 41,1 miljoen).

Brill (17-03-2017)
Brill reports organic revenue growth of 4.4% with strong underlying profitability improvement; net profit +20%.

Arcadis (16-03-2017)
Watercontracten voor Arcadis.

Takeaway.com (15-03-2017)
Takeaway.com processed 49.3 million orders in 2016, representing an order growth of 46% compared with 2015, further cementing its market leadership positions in its five Leading Markets (the Netherlands, Germany, Belgium, Austria and Poland).

ForFarmers (14-03-2017)
ForFarmers: Resultaatverbetering vooral door One ForFarmers efficiëntieprogramma.Colofon

 
Jaargang 48
 
Uitgave van Beursexpres B.V.
Algemeen directeur: Jan Nab
Redactie: Jeroen G. Dekker (hoofdredacteur) 06-51221469
Columnisten:

P. v.d. Plas, R. Kerstens, Ben Steinebach,

 J.J.A. Leenaars.

Email redactie: redactie@beursexpres.nl
 
Technische ondersteuning:
Keyword Info Systems
Netexpo
Citigate First Financial

Opgave en vragen over abonnementen:
Abonnementenland
Postbus 20
1910 AA Uitgeest
Tel. 0900-ABOLAND of  0900-226 52 63
€ 0,10 per minuut
Fax 0251-31 04 05
Site: www.bladenbox.nl  voor abonneren of www.aboland.nl voor adreswijzigingen en opzeggingen.

Beëindigen abonnement:
Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk)
dienen 8 weken voor afloop van de
abonnementsperiode in bezit te zijn van ABOLAND.
Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan en lopen automatisch door tenzij 8 weken voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd.
Nieuwe opgaven telefonisch, per e-mail, briefkaart of brief.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Bankrekening: Beursexpres B.V.
NL76ABNA0561294445
 
Jaarabonnementen:
Top abonnement  www.beursexpres.nl inclusief toezending van
het blad Beleggings Expres: per jaar € 199,00 (Benelux).
halfjaar € 115,00, kwartaal € 59,00
 
Uitsluitend digitaaljaarabonnement op
www.beursexpres.nl  € 119,00
halfjaar € 79,00, kwartaal € 49,00.
Losse nummers: euro 4,25 excl. verzendkosten .

www.beursexpres.nl rest Europa inclusief toezending van het blad
Beleggings Expres: € 220,00
Buiten Europa: € 299,00
buiten Europa luchtpost € 499,00
 
Gehele of gedeeltelijke overneming van de inhoud uitsluitend met toestemming van de uitgever.
Beurs Expres/Beleggings Expres bevat informatie waaraan grote zorg is besteed.
De uitgever, redactie en medewerkers kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de gepubliceerde adviezen en informatie.
 
Alle artikelen © Beursexpres B.V.

Gegeven adviezen en koersdoelen gelden voor een periode van 12 maanden. Redactieleden vermelden eigen posities in besproken fondsen. Bij de charts herkent u dit aan de plaatsing van een * bij de grafiek. Andere redactieleden dan de auteur kunnen posities in het fonds hebben. Adviezen zullen met enige regelmaat voorbeurs gegeven worden.


Disclaimer. Gegevens en informatie op deze website zijn ontleend uit betrouwbaar te achten bronnen. Financieel weekblad Beleggings Expres en Beursexpres en bevatten informatie en adviezen die met de meeste zorgvuldigheid zijn samengesteld. Beleggings Expres BV en de bij deze uitgaven betrokken redactie en medewerkers kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie en adviezen. Bij het schrijven van optieposities loopt u een risico dat groter kan zijn dan uw inleg. Bij risicovolle posities adviseren wij nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur. Ook bij het innemen van zogenaamde spreads (gelijktijdig kopen en verkopen van putopties of callopties) kan men een onevenredig hoog risico lopen, met name met betrekking tot marginverplichtingen.